Từ tháng 1/2020 người vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? - ảnh 1
Các mức phạt theo Nghị định 100/2019NĐ-CP.

Thanh Phong